لطفا قبل از انجام سفارش از سایت نسبت به مطالعه موارد زیر اقدام بفرمائید:
1- در حال حاضر نصب پکیج فقط در تهران و کرج به صورت رایگان صورت می گیرد.
2- نرخ هزینه نصب با یک قیمت ثابت به شما که در سایر شهرستان ها ساکن هستید محاسبه می شود.

لطفا امتیاز دهید...